1

გააჯვი და გასრიალდი

აღნიშნული ტერმინი გამოიყენება შეურაცხყოფაზე საპასუხოდ, ძირითადად ეპასუხება სიტყვას ,,გააჯვი". აორმაგებს მის მნიშვნელობას. ენათესავება სიტყვაშეთანხმებას ,,გააჯვი და სუნს გაყევი"

- აუ გიუშ დავაი გააჯვი რა
- ეე გააჯვი და გასრიალდი.

0

გააჯვი და გასრიალდი

სიტყვათშეთანხმება იხმარება მაშინ, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს სთხოვს რაღაც ნივთს ან გარკვეული მოქმედების შესრულებას, თხოვნის ადრესატისგან კი შესრულების ალბათობა <0-ზე

-აუ თუ ძმა ხარ იქ გამომყევი მაგრად მეზარება მარტო წასვლა
-შენ გაჯმა იცი?
-კი. მერე?
-ჰოდა გააჯვი ეხლა და გასრიალდი