0

მდივანი

თანამდებობის პირი,რომელიც ხშირ შემთხვევაში ავეჯის როლსაც ასრულებს

"ნახე რა კაი მდივანია"