0

გადავიწიოთ არის ადგილი

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გაჟღერებული ფრაზა, რომელიც გამოიყენება მაშინ, როცა მგზავრები გაშეშებულები დგანან კარებთან არ უშვებენ სხვას და იჭყლიტებიან, ამ დროს კი ტრანსპორტის შუა ნაწილი თითქმის ცარიელია.

-რა ჭყლეტვაა, რა არის ეს?
-გადავიწიოთ არის ადგილი!