0

კრისტალი

ერთგვარი დათანხმების ფორმა და პიროვნების აზრის ჭეშმარიტების გამოსახატავი სიტყვა

-აუ კრისტალს ბაზრობ ეე.