0

გავიზნოდ?

მდედრობითი სქესის მოსახიბლი სიტყვა, რომელსაც მამრი ჭაღარა შერეული ხალხი იყენებს

გავისნოდ კამასო??))