0

ჩემი ჯერ არ ჩქარობს

მშობლის მიერ საკუთარი შვილის ოჯახის შექმნის მიმდინარე გეგმების მოკლე აღწერა

- ჩემმა ბიჭმა ცოლი მოიყვანა.
- ჩემი ჯერ არ ჩქარობს.