0

ბუსკვერცხები

ბუსკვერცხები არის კვერცხები რომელსაც ყოველთვის იღებ როდესაც არაფერს იღებ.

ბუსკვერცხებიც ხოარგინდა?