0

ტანსაცმელი 2 კილო იქნება

იმ ადამიანთა ფრაზა რომლებიც აწონვისას ცდილობენ თავისი ჭარბი წონა ტანსაცმლით გაანეიტრალონ

2 კილო ტანსაცმელი იქნება