0

აბაზრე

კარტის ერთ-ერთი თამაში ბურა რომელშიც გამოიყენება
ეს სიტყვა მაშინ როცა, კოვზირი დევს ასამატებელ
კარტის დასტაში, რომელიც აუცილებლად იმის უნდა შეხვდეს ვინც ეგ სიტყვა თქვა.

- ორად ხოდე და აბაზრე კოვზირი