0

მთვარეზე მოჯმა

"მოინდომა მთვარეზე მოჯმა" მიემართება ადამიანს, რომლის სურვილებიც შესამჩნევად აღემატება მის მატერიალურ ან/და ფიზიკურ შესაძლებლობებს.

ჰაჰ არ მომინდომა მთვარეზე მოჯმა?

0

მთვარეზე მოჯმა

გამოიყენე ისეთი მოქმედების ასახსნელად, რომლის შესრულებაც არარეალურია.

-აუ ნეტა ერთი 200 კუში დავიჭიროთ
- მომინდომა ამან მთვარეზე მოჯმა

0

მთვარეზე მოჯმა

ამბიციური ადამიანის დასაკნინებლად გამოყენებული ფრაზა

-მომინდომა ახლა ამან მთვარეზე მოჯმა

0

მთვარეზე მოჯმა

რაიმე არარსებულის გამოხატვის ხერხი
(ტერმინი შემოიღო ნილ არმსტრონგმა)

...