0

მანქანას ვყიდი

ფრაზა, რომლის განმარტებაა გაფუჭებული მანქანის ვიღაცისთვის მისაღება

მანქანას ძრავი და გრუშიტელი არ უვარგა, სანამ უფრო გაფუჭდება გავყიდი რა