0

ჩემი კატა მოვტყან

დაგინების უკიდურესი ფორმა,რომელსაც იყენებენ მარტოსული და ობოლი პრესტუპნიკები.სინამდვილეში არ იყენებენ მარა ყლეზე დაიკიდეთ.

ჩემი კატა მოვტყან გარეთ გავათავე