0

ვართ სასტავი

სტადიონზე ჩამოსატყუებლად გამოყენებული ფრაზა,რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს სიცრუის ელემენტებსაც,მაგრამ მას ხშირ შემთხვევაში შედეგი მოაქვს

-ჩამო რა შეჩემა ერთი ორი ხელი მოვცხით,ვართ სასტავი