1

ხო არ ჩააწყე?

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეკითხვა ჯოკრის თამაშის დროს,რომელსაც ბოლო ადგილზე მყოფი განწირული მოთამაშე იყენებს.კითხვა ბოლო რიგების ჩაშლისა და ახალი ხელის დაწყების წინაპირობაა

-ხო არ ჩააწყე?
-არა შეჩემა რა ჩავაწყე
-რა არა დაგინახე!ჩაიშალა ეს.ახლიდან არიგე