0

შიგანი

"შინაგანი"-ს შემოკლებული ფორმაა
და წარმოაფგენს ცნობილი ფრაზის ზედსართავ ვერსიას

ეს რა შიგანი ყოფილა.