0

ჩემი ყლის შნირო

დამამძიმებელ გარემოებაში გამოყენებული ერთ-ერთი შეურაწყოფის ფორმა.

-აგიხსნი რატომაც ხარ არასწორი
-შენ ვის რა უნდა აუხსნა შე ჩემი ყლის შნირო.