0

ხუი მარჟოვი

რუსული ტერმინი. პირდაპირი თარგმანით ლომვეშაპის ყლე. იყენებენ, როდესაც უბრალოდ ყლე არაა ხოლმე საკმარისი ადამიანის აღსაწერად.

-გუშინ შეჩემა რა დაზგა გავზასე იციი?
-აუ შენ მაგარი ხუი მარჟოვი ხარ ტო, შეყვარებული გყავს ბლიად!