0

ეკაიფე ჯოდასენს.

"წადი ტოლი ნახე, კოჭი გააგორე" -ს, აკადემიური სინონიმი.

- წინდებით რამდენ მეტრს გაივლი?
- გააჯვი, ეკაიფე ჯოდასენს