0

გაქცეული აქ

იხმარება ადამიანის მიმართულებით რომელიც აღარ გავს თავის თავს და გამოირჩევა არაორდინალური ქმედებებით

გაქცეული აქ