0

ტრალი ვალი

ერთგვარი შემოკლება გრძელი ამბის , რაც დაწყებული ამბის იმავენაირად გაგრძელებას აღნიშნავს . ტრალივალის შემდგომ უკვე დასკვნა ხდება მოცემული სიტუაციის.

-ბიჭო,მომიყევი აბა!
-კაროჩე წამოვედით, ტრალივალი