0

თამადა ხარ თუ თამარა?!

სუფრის განუყოფელი მოძველებული დრომოჭმული უნიჭო ხუმრობა, რომელიც აქტუალობას არა და არ კარგავს...გამოიყენება თამადის წასაქეზებლად რომ სუფრაზე გამოიჩინოს მეტი სიმკაცრე და დალიოს მეტი განსხვავებული.

რა იყო ბიჭო თამადა ხარ თუ თამარა?! სუფრა გაგირბის, მიდი ერთი განსხვავებული მოითხოვე.