0

სსს სსს...!

ერთგვარი დაძახების ვარიანტი კაზინოში ანუ უხმობთ თანხის მომხსნელ ოპერატორს

სსს სსს ...! აუ მომიხსენი რა