0

მოუტყან შევეცი

მოუტყანის გამძაფრებული ფორმა

- ისეთი სწარფი მანქანაა იმენაა მოუტყაან შევეცი