0

აქ არ მოვჯვი ?!

რაიმე ადგილისადი განსაკუთრებული ზიზღის გამომხატველი ფრაზა.

- აქ როგორ ცხოვრობ ტო, იმენა საყლევეთია. - დროებით ვარ შეჩემა, თორე აქ არ მოვჯვი?!