1

რაც ვართ ქართველები ვართ

ქართველი ერის საქებარი ფრაზა,რომელსაც ქართველებზე ხშირად სხვა ერის წარმომადგენლები,ყველაზე ხშირად კი "ზანგები" იყენებენ.ფრაზას თან მოსდევს უსაზღვრო სიამაყის გრძნობა

"ჰეჰ,რაც ვართ ქართველები ვართ რა"