0

ბიჭებს რამით ხომ ვერ დაგვეხმარები

როდესაც დედა ფულს არ გაძლევს და ვისთანაც გაგდის (ანუ პატარა მძრეველა ბავშვებთან) იმ პიროვნებებს ართმევ არსებულ თანხას

-ბიჭებს რამით ხომ ვერ დაგვეხმარები
-არა ძმა ფული არ გვაქვს
-მაშინ ტელედონი დავალომბარდოთ