0

უბორკა

სიტყვა, რომელსაც ძირითადად გამოიყენებენ დიასახლისები, რომლებიც ალაგებენ სახლს.

ყავის დასალევად არ გამოხვალ?
არ მცალია უბორკა მაქვს.