0

დადუყლუყება

მამაკაცისთვის ქალის მიერ საკუთარი მენსტრუაციული სისხლის ძალით ან შეპარვით დალევინება.გამოიყენება მაგიის სახით რათა კაცს თავი მოაწონონ. ზმნა მოდის სიტყვა "დუყლუყი"-დან რომელიც თვიურს ნიშნავს.

-რა ვერ დაანება ამ გოგოს თავი?
-ხო ბიჭო მგონი დადუყლუყებულია.