0

თესლო

მამაკაცის სპერმა
მეორენაირად კი ეს იმ უიშვიათესი სიტყვებისგან ერთ-ერთია რომელიც შეიძლება მრავალნაირად გავიგოთ გაჩნია ტონსა და სიტუაციას
მეგობრულ ტონში ის აღნიშნავს იმ კონკრეტული ადამიანის მაგარ ტიპობასა და კრეატიულობას ხოლო მეორე შემთხვევაში მის ცუდ ქცევაზე და საქციელზე მიგვითითბეს

ვარიანტი I - თესლი კაცი ხარ შეჩ <3
ვარიანტი II-შე თესლო ვისრაუნდა ესროლო