0

გამოფრუტუნებული

აუცილებელია ამ სიტყვის თქმის დროს ’ნ’ წარმოთქვათ რბილად (გამოფრუტუნьებული).
აზროვნებადაქვეითებული ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეულია ძირითადად არაფხიზელი მდგომარებით.

იკა: ლეო, მოვწიოთ არ გინდა?
ლეო: შენ კიდე მოწევა გინდა?! ისედაც გამოფრუტუნებული ხარ