0

მამაშენს კარგი ღვინო აქვს

ამ ფრაზას ამბობდნენ ის მწვრთნელები, რომლებსაც მშობლები ოცლიტრიანით ღვინოს ჩუქნიდნენ, რის ხარჯზეც მათ შვილებს ძირითადში ათამაშებდნენ.

გივი, მამაშენს კარგი ღვინო აქვს, დღეს ძირითადში ხარ.