0

რასია

ქვეყანა მოფერებით, რაზეც მოზრდილი თაობის წარსული გართობის 99% მოდის.

მე რო რასიაში ვგულაობდი.