0

ძველების ნათქვამია

ტერმინი გამოიყენება ხანშიშესული ადამიანების მიერ და გამორიცხავს საკითხის თანამედროვე ჭრილში განხილვას. წარმომთქმელი პირი ბრმად ენდობა წარსული თაობის ე.წ. "ძველების" გამოცდილებას და არ უშვებს "კომპიუტერის თაობის" წარმომადგენლის მიერ პრობლემის უკეთესი გადაჭრის ხერხის აღმოჩენის ალბათობას.

- ბეე ვიბან
- დღეს ორშაბათია
- ვტფ?
- არ შეიძლება, ძველების ნათქვამია