0

აქ ყ*ე არავინ არაა.

გამოთქმას ხშირად მოვისმენთ იუმორიანი ყ*ისგან, რომელსაც ხშირად უწოდებენ ყ*ეს, მაგრამ არ აქვს ტრაკი საკადრისად გასცეს პასუხი. მორალი: "სულ არპასუხს სჯობს"

- აუ რა სუპერ ყ*ე ხარ!!
- აქ ყ*ე არავინ არაა...