2

გუშინ რა ვჭამე ის არ მახსოვს

გაცვეთილი, დროისა და სივრცის დამოუკიდებლად არსებული იუმორნარევი სატირა, რომელის საკუთარ გულმავიწყობას აპრავებს

მაგულის მეზობელს რო სოფელში ძაღლი ყავდა, რა ერქვა?
რავიცი ქალო, გუშინ რა ვჭამე ის არ მახსოვს

0

გუშინ რა ვჭამე ის არ მახსოვს

ერთგვარი თავის გამართლების ფორმა როდესაც რაღაც დაგავიწყდათ

ბიჭო გუშინ თამაში რაშოტი დამთავრდა?
- აუ ეგ კიარა გუშინ რავჭამე ის არმახსოვს