1

ნავსიოსპასობნი ვარ ძმაო!!!

მეც არ ვიცი რას ნიშნავს
და გამაგებინეთ ვინმემ :D
ჩემი ვერსიით : "ყველაფერზე წამსვლელს ნიშნავს

გაბრაზებულზე ამბობენ ხოლმე