0

თემური ვარ ხაბელოვი

"ვარ" არის ქართული შესატყვისი ინგლისური ტიტული "სერ"-ის, ტიტულ "სერ"-ს ინგლისელ ბარონებს ანიჭებდნენ ხოლო "ვარ" შეუძლია მიიკუთნოს ნებისმიერმა ბენსიმონიანმა საქართველოში მცხოვრებმა პიროვნებამ

თემური ვარ ხაბელოვი = Sir James Long