0

ჰა ბიჭო ხოარ გეჯვია

შეშინებული ადამიანის მიმართ დასმული პროვოკაციული შინაარსის კითხვა, რამაც მასში სიმამაცის გრძნობა უნდა აღძრას

ჰაა ბიჭო რაგჭირს ხო არ გეჯვია