0

მიშას დროს

როდესაც უკმაყოფილო ხარ,რაიმე მოვლენით და ამ ფრაზით გამოთქვამ შენ უკმაყოფილებას (უმეტესად ხუმრობით)

მიშას დროს ლაივები მაინც არ იყო