0

ჯემალი/გრენდაიზერი

ორივე სიტყვა აღნიშნავს სახეზე და მის მიდამოებში ამოსულ გიგანტურ "პრიშიკს". ხშირ შემთხვევაში, დამცინავი პიროვნება "პრიშიკით" დაზარალებულს სთხოვს გააცნოს მის სახეზე გაჩენილი ახალი მეგობარი და დაზარალებულიც ვალდებულია წარმოთქვას ჯემალი/გრენდაიზერი და ჩამოართმევინოს ხელი ახალ გაცნობილ მეგობრებს, რათა აირიდონ თავიდან რაიმე გაუგებრობა მომავალში.

- ვახ ეს ახალი ძმა ვინაა.
- გაიცანი ჯემალი. დღეს ერთად ვგულაობთ.