0

ვედრო-ლარად

აღნიშნავს "ძალიან ბევრის" აღმატებით ფორმას.

- გიორგა როგორი ტიპია?
- მაგარი ისპალნიწელი ბიჭია. მაგას კამანდა ყავს დაჭრილი ვედრო-ლარად.