კალადბურთი, ფეღბურთი და მისთანანი... - განმარტებები - ბიძერი
0

კალადბურთი, ფეღბურთი და მისთანანი...

ადამიანები რომლებსაც გონიათ, რომ ბურთს კალადში აგდებენ და ფეხბურთს ფეღით თამაშობენ

ფეღბურთში მოგიგებ, კალადბურთში ხმა არ გაიღო საერთოდ.