0

ჩემი წერდა?

კითხვა, რომელსაც ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობის დროს ხშირად მოისმენთ. ამ კითხვას მშობელი უიმედო ხმით უსვამს თავისი შვილის მეგობარს, რომელიც უკვე გამოცდიდაც გამოვიდა, მისი შვილი კი ჯერ კიდევ გამოცდაზეა.

– აუჰ დავწერე, მარტივი იყო.
– ჩემიც წერდა?