0

რა ვთქვით?

ქართულ სუფრაზე ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა. მსგავს კითხვას სვამს ადამიანი, რომელმაც ვერ გაიგო რისი ან ვისი სადღეგრძელო შესვა თამადამ, იმიტომ რომ უკვე მაგარი გასულია. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ დროს ძირითადად თამადამაც არ იცის თუ რისი სადღეგრძელო თქვა იმდენ რამეს მიედ–მოედო.

მოდით ამ ჭიქიით ჩვენს კუთხე–კუნჭულს გაუმარჯოს. ასეთი ლამაზი ბუნება... მოიცა რა ვთქვიით?