0

დიეტაზე ვარ!

ქართულად ნიშნავს ჭამე რაც გინდა როცა გინდა და რამდენიც გინდა

- გოგო დიეტაზე ვარ
- რა დიეტაა მეც მასწავლე
- ვჭამ რასაც მინდა როცა მინდა და რამდენიც მინდა