0

დასჯა მერე ნახე...

ამ ფრაზას იყენებენ მშობლები, როდესაც თვლიან, რომ ბავშვისთვის დაკისრებული სასჯელი არადამაკმაყოფილებელია, უარესის მოლოდინით კი შიშის ზარს სცემენ მას.

( უშედეგო "ჩხუბის" შემდეგ)
- კიდე ასე მოიქცევი და დასჯა მერე ნახე, თუ გადამეკეტა.