0

კაი რა ქართველები არა ვართ

ჩხუბის თავიდან აცილების გავრცელებული ფრაზა რომელსაც დაჩაგრული იყენებს
მუშტი კრივის თავიდან ასაცილებლად.

-გამოა*ვი გელოდები სახე უნდა მოგაძრო
-კაი რა ქართველები არა ვართ ?