შიგაც გაქვს და გულის უბეშიც - განმარტებები - ბიძერი