0

სადაცაა ცოლს მოიყვან

დიდი კაცების იუმორი, როდესაც 15-17 წლის მოზარდს ასაკს ეკითხებიან.

დიდი კაცების იუმორი, როდესაც 15-17 წლის მოზარდს ასაკს ეკითხებიან.