0

მწვანეზე გევლოს

ფრაზა გამოხატავს ერთგვარ მილოცვას მანქანის მფლობელისადმი

ვაა შენია მწვანეზე გევლოს